Natural Science and Advanced Technology Education

Previous titles: Химия: Научно-методическо списание (1992 – 2011 г.) и Химия: Природни науки в образованието (2012 – 2020 г.)

ISSN: 2738-7135 (Print), 2738-7143 (Online)

Editor-in-Chief: Проф. д-р Боян Кулов – Climate, Atmosphere and Waters Research Institute, Bulgarian academy of sciences
Scientific editor: Д-р Савина Кирилова
Е-mail: science@azbuki.bg

Списание „Обучение по природни науки и върхови технологии“ осигурява среда за споделяне и обсъждане на идеи, новини и резултати за новите на­чини на преподаване, а също така за представяне на новите експериментални и теоретични аспекти на науката. Между целите на списанието е прехвърлянето на мостове между академичните изслед­вания и училищната практика.

Във фокуса на списанието са всички образователни нива – от ранното обучение по природните науки, средното и професионалното образование до висшето образование и обучението през целия живот. Повишаването на интереса на обучаваните към природните науки с помощта на мултидисциплинарни подходи, амалгамиращи науката с нейния фундамент – историята и философията на науката, е важен елемент на политиката на списанието.

Основните раздели и теми на списанието са: Писма до редакцията; Науката за образованието: теория и практика; Нови подходи; Учебно съдържание, планове, програми и стандарти; Междупредметни връзки; Ефективност на обучението; Учебен експеримент в природните науки; Задачи; История на образованието: българска образователна традиция; История на образованието: чуждестранна обра­зователна традиция; Наука за напреднали и самообразование; В изследователските лаборатории; Личности в науката; Българите в чужбина; История и философия на науката; Наука и общество; Наука и изкуство; Новата информационна среда; Книжнина; Архив.

The decision for publication is taken on the basis of a peer review –by two anonymous and independent reviewers, experts from Bulgaria and abroad.

The members of the editorial board do not participate in the evaluation process.

Периодичност на списанието – 6 книжки годишно.

Списанието е включено в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Статиите на „Обучение по природни науки и върхови технологии“ се реферират и индексират в:

– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

– EBSCO: Academic Search Alumni Edition

– EBSCO: Academic Search Elite

– EBSCO: Central & Eastern European Academic Source

– EBSCO: Education Source

– Google Scholar

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.