Editorial Board

Editor-in-Chief

Prof. Dr. Tonya Georgieva – Agricultural University – Plovdiv (Bulgaria) (Plant Production, Pedagogy of Teaching in Agricultural Subjects)


Editor

Mr. Nikolay Kanchev


Editorial Board
Проф. д.т.н. Анатолий Доценко – Московская Государственная Академия коммунального хозяйства и строительства – Москва (Россия) (комунални машини и оборудване, машиностроене)

Prof. Mag. Beate Kralicek – University College for Agrarian and Environmental Pedagogy (Austria)

Доц. д-р инж. Георги Годинячки – Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София (България) (проектиране, строителство, поддържане и рехабилитация на пътища и мостове, проблеми и развитие на висшето образование, енергоефективно и екологично строителство)

Деян Пушкаров – Българска маркетингова асоциация

Проф. д.т.н. инж. Димитър Радев – Висше училище по телекомуникации и пощи – София

Проф. Драгана Глушац – Университет у Новом Саду (Србија) (информационни технологии)

Емилия Вълчовска – Министерство на образованието и науката

Mr. Ivan Neykov – Balkan Institute for Labour and Social Policy (Bulgaria)

Eng. Marie-Odile-Nouvelot – AgroSup – Dijon (France)

Доц. д-р Илиана Петкова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (професионално образование, професионална подготовка и квалификация на учители)

Д-р Лилия Стоянова – Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив

Проф. д-р инж. Мариана Генчева – Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“ (методика на обучението по техника и технологии, дидактика на технологичното обучение)

Prof. Milan Slavik – Czech University of Life Sciences, Institute of Education and Communication (Czech Republic)

Проф. д.т.н. инж. Петър Колев – Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София (теоретична механика, приложна механика, техническа механика)

Dr. Plamen Bogdanov, Brigadier general – National Military University – Veliko Tarnovo (Bulgaria)

Проф. д.т.н. инж. Райчо Иларионов – Технически университет – Габрово (компютърни системи и технологии, промишлена електроника, системи за автоматизация на инженерния труд)

Проф. д-р Сашко Плачков – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград (дидактика на технологичното обучение и дидактическа прогностика, педагогика на общотехнологичната подготовка; образователни технологии във висшето училище)

Доц. к.п.н. Светлана Рунова – Кузбасская государственная педагогическая академия, Коледж архитектуры и строительства – Новокузнецк (Русия) (неформално образование, педагогика)

Проф. д-р Слободан Попов – Център за развитие и приложение на науката, технологиите и информатиката – Нови Сад (Сърбия)

Prof. Eng. Stanimir Karapetkov, DSc. – Technical University of Sofia (Bulgaria)

Prof. Dr. Tatiana Corejova, MEng – University of Zilina (Slovakia)

Prof. Dr. Zoran Čekerevac – “Union” University in Belgrade (Serbia)

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

en_US
bg_BG en_US