Български език и литература

Български език и литература, книжка 4, година LXI, 2019

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА ПО СВЕТА Българистичната школа в Санктпетербургския държавен университет Практическият български език в бакалавърската степен на Санктпетербургския...

Вижте повече

Практическият български език в бакалавърската степен на Санктпетербургския университет

Зоя Шанова Санктпетербургски държавен университет (Русия)   Резюме. Статията е посветена на методиката на обучението по практически български език на...

Вижте повече

Състояние и проблеми на българската личноименна система

Анна Чолева-Димитрова, Мая Влахова-Ангелова Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН   Резюме. Статията разисква актуалните проблеми на...

Вижте повече

Подчинени определителни да-изречения в българския език: семантична специфика

Галина Петрова Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас   Резюме. Инвариантното значение на да-изреченията, поясняващи съществително име, е нефактивност....

Вижте повече

Ядрени и/или периферийни средства за изразяване на презумптивна семантика в българския и в новогръцкия език

Десислава Димитрова Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“   Резюме. Обект на настоящото проучване са езиковите средства, изразяващи предположителна (презумптивна) семантика в...

Вижте повече

Щрихи от историята на българския Златен век: преводната литература в контекста на духовното присъединяване към византийската общност

Явор Милтенов Институт за български език – Българска академия на науките   Резюме. Българският Златен век е, от една страна,...

Вижте повече

„Дъждовните“ визии в поезията на Атанас Далчев

Стефка Караиванова Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите  в Тракийския университет – Стара Загора   Резюме. Тази статия...

Вижте повече

Някои бележки за понятието комуникативна компетентност и неговото място в процеса на обучение по български език

Биляна Тодорова Югозападен университет „Неофит Рилски“   Резюме. Настоящата статия представя различните виждания за понятието комуникативна компетентност, като се обсъждат...

Вижте повече
Страница 1 от 7 1 2 7

Последни публикации

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

bg_BG
en_US bg_BG